Fajlista magyar név alapján rendezve

A magyar névvel nem rendelkező fajok nincsenek a listán!

 A   Á   B   C   D   E   É   F   G   H   I   Í   J   K   L   M   N   O   Ó   Ö   Ő   P   Q   R   S   T   U   Ú   Ü   Ű   V   W   X   Y   Z 


A         Oldal teteje

 • Alásfa - Ptelea trifoliata L.
 • Amerikai vasfa - Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch
 • Aranyeső - Laburnum anagyroides Medik.
  B         Oldal teteje

 • Babérfűz - Salix pentandra L.
 • Babiloni fűz - Salix babilonica L.
 • Barkócafa - Sorbus torminalis (L.) Cr.
 • Bálványfa - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
 • Bibircses kecskerágó - Euonymus verrucosus Scop.
 • Bókoló aranyfa - Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
 • Bükk - Fagus sylvatica L.
  C         Oldal teteje

 • Cirbolyafenyő - Pinus cembra L.
 • Csepleszmeggy - Prunus fruticosa (Pall.) Woronow
 • Cseregalagonya - Crataegus oxyacantha L.
 • Cseresznyeszilva - Prunus cerasifera Ehrh.
 • Cseresznye - Prunus avium L.
 • Cserszömörce - Cotinus coggygria Scop.
 • Csertölgy - Quercus cerris L.
 • Csíkos kecskerágó - Euonymus europaeus L.
  D         Oldal teteje

 • Déli ostorfa - Celtis australis L.
  E         Oldal teteje

 • Ecetfa - Rhus typhina L.
 • Egybibés galagonya - Crataegus monogyna Jacq.
 • Enyves éger - Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
 • Erdei fenyő - Pinus sylvestris L.
 • Erdei iszalag - Clematis vitalba L.
 • Ezüsthárs - Tilia tomentosa Mönch
  F         Oldal teteje

 • Fanyarka - Amelanchier ovalis Medik.
 • Fehér akác - Robinia pseudo-acacia L.
 • Fehér eperfa - Morus alba L.
 • Fehér fűz - Salix alba L.
 • Fehér nyár - Populus alba L.
 • Fekete bodza - Sambucus nigra L.
 • Fekete dió - Juglans nigra L.
 • Fekete eperfa - Morus nigra L.
 • Fekete fenyő - Pinus nigra Arnold
 • Fekete galagonya - Crataegus nigra W. et K.
 • Fekete nyár - Populus nigra L.
 • Festő rekettye - Genista tinctoria L.
 • Füles fűz - Salix aurita L.
 • Fürtös bodza - Sambucus racemosa L.
  G         Oldal teteje

 • Gyepűrózsa - Rosa canina L.
  H         Oldal teteje

 • Hegyi juhar - Acer pseudo-platanus L.
 • Hegyi szil - Ulmus glabra Huds.
 • Himalájai selyemfenyő - Pinus wallichiana (Mc Clelland) A. B. Jacks
 • Homoktövis - Hippophaë rhamnoides L.
 • Húsos som - Cornus mas L.
  I         Oldal teteje

 • Illatos lonc - Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxton
  Í         Oldal teteje

 • Ír borostyán - Hedera hibernica (Kirchner) Bean
  J         Oldal teteje

 • Jajrózsa - Rosa spinosissima L.
 • Japánakác - Sophora japonica L.
 • Jerikói lonc - Lonicera caprifolium L.
 • Juharlevelű platán - Platanus hybrida Brot.
 • Júdásfa - Cercis siliquastrum L.
  K         Oldal teteje

 • Kajszibarack - Prunus armeniaca L.
 • Kaukázusi vasfa - Parrotia persica C. A. Meyer
 • Kányabangita - Viburnum opulus L.
 • Kecskefűz - Salix caprea L.
 • Keleti gyertyán - Carpinus orientalis Mill.
 • Keleti tamariska - Tamarix tetrandra Pall.
 • Kerti madárbirs - Cotoneaster horizontalis Decaisne
 • Keskenylevelű ezüstfa - Elaeagnus angustifolia L.
 • Kései fürtösmeggy - Prunus serotina Ehrh.
 • Kislevelű hárs - Tilia cordata Mill.
 • Kocsányos tölgy - Quercus robur L.
 • Kocsánytalan tölgy - Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein
 • Korai juhar - Acer platanoides L.
 • Kökény - Prunus spinosa L.
 • Közönséges borostyán - Hedera helix L.
 • Közönséges boróka - Juniperus communis L.
 • közönséges dió - Juglans regia L.
 • Közönséges fagyal - Ligustrum vulgare L.
 • Közönséges gyertyán - Carpinus betulus L.
 • Közönséges jegenyefenyő - Abies alba Mill.
 • Közönséges mogyoró - Corylus avellana L.
 • Közönséges nyír - Betula pendula Roth
 • Közönséges orgona - Syringa vulgaris L.
 • Kutyabenge - Frangula alnus Mill.
  L         Oldal teteje

 • Lepényfa - Gleditsia triacanthos L.
 • Liliomfa - Magnolia X soulangeana Soulange-Bodin
 • Lisztes berkenye - Sorbus aria (L.) Cr.
 • Lúcfenyő - Picea abies (L.) Karsten
  M         Oldal teteje

 • Madárberkenye - Sorbus aucuparia L.
 • Magas kőris - Fraxinus excelsior L.
 • Magyar kőris - Fraxinus angustifolia Vahl subsp. pannonica Soó et Simon
 • Magyar tölgy - Quercus frainetto Ten.
 • Mahonia - Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
 • Mandula - Prunus dulcis (Mill) D. A. Webb
 • Mandulalevelű fűz - Salix triandra L.
 • Májusfa - Prunus padus L.
 • Meggy - Prunus cerasus L.
 • Mezei juhar - Acer campestre L.
 • Mezei szil - Ulmus minor Mill.
 • Mogyorós hólyagfa - Staphylea pinnata L.
 • Molyhos tölgy - Quercus pubescens Willd.
  N         Oldal teteje

 • Nagylevelű hárs - Tilia platyphyllos Scop.
 • Nagylevelű madárbirs - Cotoneaster tomentosus (Ait.) Lindl. et al.
 • Nyugati ostorfa - Celtis occidentalis L.
  O         Oldal teteje

 • Ostorménfa - Viburnum lantana L.
  Ő         Oldal teteje

 • Őszibarack - Prunus persica (L.) Batsch
  P         Oldal teteje

 • Parlagi rózsa - Rosa gallica L.
 • Parti fűz - Salix elaeagnos Scop.
 • Páfrányfenyő - Gingko biloba L.
 • Piros madárbirs - Cotoneaster integerrimus Medic.
  R         Oldal teteje

 • Rekettyefűz - Salix cinerea L.
 • Rezgő nyár - Populus tremula L.
 • Rozsdaszínű rózsa - Rosa rubiginosa L.
  S         Oldal teteje

 • Sajmeggy - Prunus mahaleb Borkh.
 • Simafenyő - Pinus strobus L.
 • Sóskaborbolya - Berberis vulgaris L.
 • Szelídgesztenye - Castanea sativa Mill.
 • Szerb luc - Picea omorika (Pančić) Purkyně
 • Szilva - Prunus domestica L.
 • Szirti gyöngyvessző - Spiraea media Fr. Schm.
 • Szivarfa - Catalpa bignonioides Walt.
 • Szőrös nyír - Betula pubescens Ehrh.
 • Szúrós luc - Picea pungens Engelm.
  T         Oldal teteje

 • Tatárjuhar - Acer tataricum L.
 • Tiszafa - Taxus baccata L.
 • Törékeny fűz - Salix fragilis L.
 • Török mogyoró - Corylus colurna L.
 • Törpefenyő - Pinus mugo Turra
 • Törpemandula - Amygdalus nana L.
 • Tulipánfa - Liriodendron tulipifera L.
  Ü         Oldal teteje

 • Ükörkelonc - Lonicera xylosteum L.
  V         Oldal teteje

 • Vadalma - Malus sylvestris (L.) Mill.
 • Vadgesztenye - Aesculus hippocastanum L.
 • Vadkörte - Pyrus pyraster Burgsd.
 • Varjútövis - Rhamnus catharthicus
 • Vastaggallyú körte - Pyrus nivalis Jacq.
 • Veresgyűrű som - Cornus sanguinea L.
 • Vénicszil - Ulmus laevis Pall.
 • Virágos kőris - Fraxinus ornus L.
 • Virginiai mocsárciprus - Taxodium distichum (L.) L.C.M. Rich.
 • Vörös kőris - Fraxinus pennsylvanica Marsh.
 • Vörös tölgy - Quercus rubra L.
 • Vörösfenyő - Larix decidua Mill.
  Z         Oldal teteje

 • zöld juhar - Acer negundo L.